Trwa ładowanie danych
Trwa zapisywanie danych

Ubezpieczenie zdrowotne

0,00

Wybierz oczekiwany zakres, okres ubezpieczenia oraz płatność

Wskaż od którego miesiąca ma się rozpocząć ubezpieczenie.

Tak Nie Zaznacz TAK, jeśli chcesz korzystać ze swojego ubezpieczenia INTER VISION od pierwszego dnia. W przypadku nie wykupienia karencji ogólnej będziesz mógł korzystać ze świadczeń dopiero po 3 miesiącach.

Preferowane opcje dodatkowe Preferowane sumy ubezpieczenia
Dzienny zasiłek szpitalny Suma dziennego ubezpieczenia, którą otrzymasz za każdą dobę pobytu w szpitalu.

50 PLN 100 PLN 150 PLN

Koszty leczenia za granicą Pokryjemy koszty Twojego leczenia za granicą, w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania podczas wyjazdu.
Protetyka w następstwie NW Pokryjemy koszty Twojego leczenia protetycznego do wysokości określonej w Wykazie Świadczeń, jeśli uraz konieczny do leczenia powstał na skutek nieszczęśliwego wypadku.
Powtórna opinia medyczna (Best Doctors) W przypadku poważnego zachorowania, będziesz mógł skorzystać z powtórnej opinii medycznej z bazy lekarzy Best Doctors.
Rehabilitacja
Następstwa nieszczęśliwych wypadków Otrzymasz odszkodowanie, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznasz urazu. Wysokość wypłaty świadczenia zależy od rodzaju urazu – wykaz znajdziesz w SWU.

10 000 PLN 20 000 PLN 50 000 PLN

Poważne zachorowania Otrzymasz wypłatę świadczenia, jeśli zostanie u Ciebie zdiagnozowane poważne zachorowanie, kwota wypłaty uzależniona jest od wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia.

10 000 PLN 20 000 PLN 50 000 PLN

Operacje Otrzymasz wypłatę świadczenia w przypadku operacji. Wysokość wypłaty zależy od rodzaju operacji – wykaz znajdziesz w SWU.

5 000 PLN 10 000 PLN 20 000 PLN

Osoby ubezpieczone

1 2 3 4 5 6 Wskaż, ile osób ma zostać objętych ubezpieczeniem.

PESEL Podaj PESEL każdej ubezpieczonej osoby (pierwszy ubezpieczony musi być pełnoletni), ubezpieczenie możliwe dla osób w wieku do 60-go roku życia. Czy usunięto zęby? Wskaż czy Ubezpieczeni mają jakieś usunięte zęby (za wyjątkiem mlecznych i mądrości). Liczba usuniętych zębów Wpisz liczbę usuniętych i niezastąpionych zębów (poza mlecznymi i zębami mądrości).
Ubezpieczony 1

Tak Nie

Podsumowanie oferty

Dla wybranego zakresu ubezpieczenia składka wyniesie: PLN
Wysokość raty PLN
Jednorazowa opłata za wykup karencji (płatna z pierwszą ratą) PLN

Żadna z informacji umieszczonych na niniejszej witrynie internetowej nie stanowi porady ubezpieczeniowej. Informacje umieszczone na witrynie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informujemy, że niniejsze wyliczenie składki jest tylko wstępnym szacunkiem. Ostateczna wysokość składki zostanie przedstawiona po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

* pola wymagane

INTER Vision Klient

PRZELICZ

0,00