Trwa ładowanie danych
Trwa zapisywanie danych
KUP ONLINE w 5 minut.
Zapewnij sobie bezpieczeństwo finansowe w przypadku niezdolności do pracy.
 • Sprawdź zakres
 • Uzupełnij dane
 • Opłać składkę
 • Odbierz polisę

Data urodzenia * Oferta dla osób w wieku 18-75 lat

Wybierz rodzaj specjalizacji *

Oświadczam, że przynależę do: * Posiadam aktualne prawo wykonywania zawodu i jestem wpisany na listę członków, opłacam składki członkowskie w wybranej Izbie Lekarskiej oraz wykonuję zawód na terenie Polski.

Zakres ubezpieczenia i składka

 • Niezdolność do pracy 396 PLN
 • Ubezpieczenie na życie 12 PLN
 • Jednorazowa składka roczna 408 PLN


Co zyskujesz kupując ten pakiet?

 • Ubezpieczenie niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Świadczenie dzienne w przypadku niezdolności do pracy w wysokości 250 PLN
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci - świadczenie
  1 000 PLN
 • Brak karencji po przystąpieniu do ubezpieczenia

Ubezpieczenie w razie czasowej lub trwałej niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Świadczenie wypłacane za okres od 1. do 365. dnia niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku trwającej nieprzerwanie minimum 15 dni, jeśli wypadek i niezdolność wystąpiły w okresie trwania polisy. Potwierdzeniem niezdolności jest zwolnienie lekarskie lub orzeczenie odpowiedniego organu rentowego.

Świadczenie dzienne w przypadku niezdolności do pracy - 250 PLN

Gwarantowana, stała kwota świadczenia za każdy dzień niezdolności do pracy, niezależnie od wysokości uzyskiwanych przychodów i formy zatrudnienia. Przykład: jeżeli niezdolność do pracy trwa 30 dni, to kwota świadczenia wynosi 7 500 PLN.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci - świadczenie 1 000 PLN

Kwota wypłacana po śmierci Ubezpieczonego spowodowanej chorobą lub wypadkiem, który może mieć miejsce zarówno w trakcie pracy, jak również w czasie wolnym, w tym w wyniku wypadku komunikacyjnego, w kraju i poza jego granicami. Świadczenie wypłacane jest osobom uposażonym.

Brak karencji po przystąpieniu do ubezpieczenia

Ochrona życia i niezdolności do pracy rozpoczyna się od pierwszego dnia trwania umowy ubezpieczenia.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajdziesz w OWU.

* pola wymagane

form.przelicz_skladki

form.suma_skladki.waluta