Trwa ładowanie danych

Formularz zgłoszenia szkody

Podaj jak najwięcej danych, co umożliwi znaczne przyspieszenie rozpatrzenia Twojego zgłoszenia.

Zniszczenie ubezpieczonego mienia przez wodę pochodzącą z instalacji lub z opadów atmosferycznych. Więcej w OWU. Zdarzenie losowe to m. in. pożar, deszcz nawalny, grad, huragan, napór śniegu, osuwanie się ziemi, uderzenie pioruna, wybuch, zalanie. Więcej w OWU. Kradzież z włamaniem przedmiotów, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń  lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi, dopasowanego klucza bądź oryginalnego klucza zdobytego wskutek rabunku. Więcej w OWU. Dewastacja to rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Więcej w OWU. Następstwo nieszczęśliwego wypadku obejmuje nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mające swoje źródło poza organizmem ludzkim) w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Więcej w OWU. Przepięcie to gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej, powodująca uszkodzenia w ubezpieczonych instalacjach elektrycznych, urządzeniach telefonicznych, telewizyjnych, radiowych oraz sprzęcie elektronicznym. Więcej w OWU. Zdarzenie związane z udzielaniem świadczeń medycznych, w wyniku których doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (w tym zgon) oraz wszelkie inne straty osoby, która doznała tej szkody. Więcej w OWU. Obejmuje szkody rzeczowe związane z zalaniem lokalu poszkodowanego, wyrządzone przez właściciela polisy. Więcej w OWU. Szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez osoby objęte ubezpieczeniem np. uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, zgon, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy ruchomej albo nieruchomości. Więcej w OWU. Stłuczenie lub pęknięcie szyb, luster, witraży, elementów szklanych kabin prysznicowych i osłon wannowych, szklanych, ceramicznych lub kamiennych okładziny ścian, ceramicznych kuchennych płyt grzewczych. Szkody wywołane zjawiskami atmosferycznymi np. silny wiatr, deszcz.

* pola wymagane

Formularz zgłoszenia szkody

form.przelicz_skladki

Masz pytania?
Zadzwoń pod numer

801 803 000