Trwa ładowanie danych
Trwa zapisywanie danych

INTER Tour

Wybierając i zaznaczając przygotowane opcje dopasuj warunki ubezpieczenia do swoich potrzeb
Masz problem z wypełnieniem formularza? Napisz do nas lub zadzwoń 801 803 000. Pomożemy!

Podaj kierunek podróży

Podaj okres ubezpieczenia

Strefa I – terytoria państw europejskich oraz krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego wraz z Wyspami Kanaryjskimi.<br/>Strefa II – terytoria wszystkich państw świata.

Ubezpieczenie krótkoterminowe można zawrzeć na okres krótszy niż 365 dni.

Podaj liczbę osób ubezpieczonych

Wybierz wariant ubezpieczenia

Standard
Srebrny
Złoty
Twój pakiet
Koszty leczenia za granicą Wydatki na usługi medyczne: leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz na niezbędne środki medyczne, przepisane przez lekarza, jeśli wydatki te powstały<br/>w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Więcej<br/>w OWU. 10.000 EUR 30.000 EUR 70.000 EUR
Następstwa nieszczęśliwych wypadków Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie, w następstwie którego Ubezpieczony wbrew własnej woli dozna uszczerbku na zdrowiu lub nastąpi śmierć Ubezpieczonego. Więcej w OWU. 2.000 EUR 3.000 EUR 5.000 EUR
Bagaż podróżny - utrata lub uszkodzenie Przedmioty zabierane w podróż, przeznaczone do osobistego użytku takie jak odzież, obuwie bez sprzętu rekreacyjnego, sportowego<br/>i elektronicznego. Więcej w OWU. 400 EUR 500 EUR 800 EUR
Rozszerzony zakres ochrony bagażu Przedmioty zabierane w podróż, przeznaczone do osobistego użytku takie jak odzież, obuwie wraz ze sprzętem rekreacyjnym, sportowym<br/>i elektronicznym. Więcej w OWU.
OC w życiu prywatnym Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim w czasie podróży poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu. Więcej w OWU. 10.000 EUR 20.000 EUR 50.000 EUR
Koszty odwołania imprezy turystycznej (EUR) Koszty odwołania pobytu za granicą lub wyjazdu za granicę zorganizowanego przez biuro podróży lub zakupionego za pośrednictwem biura podróży. Więcej w OWU.
Odwołanie rezerwacji biletów (EUR) Odwołanie z powodu choroby, wypadku lub śmierci Ubezpieczonego lub osoby bliskiej. Więcej w OWU.
Assistance Ochrona assistance obejmuje pakiet świadczeń będących wsparciem w nieprzewidzianych sytuacjach. Między innymi całodobowy telefoniczny dyżur specjalistów, gwarancję pokrycia kosztów leczenia, powrotu i wiele innych. Więcej w OWU. TAK TAK TAK NIE

* pola wymagane

INTER Tour

Przelicz

0,00

PLN