Trwa ładowanie danych
Trwa zapisywanie danych

INTER Zawody Medyczne

Podaj jak najwięcej danych, żebyśmy mogli zaproponować najkorzystniejszą ofertę
Kalkulator pozwoli dopasować polisę idealnie do Twoich potrzeb.

Pełna Ochrona – obejmuje obowiązkowe<br/>i dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ochronę prawną, ochronę HIV/ WZW oraz roczne ubezpieczenie turystyczne.<br/><br/>Tylko Ochrona Prawna – obejmuje ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej, telefoniczną Asystą Prawną m.in. porady prawne. Więcej w OWU.<br/><br/>Tylko Ochrona HIV/WZW – obejmuje refundację kosztów związanych z zakażeniem HIV/WZW oraz opcjonalnie ubezpieczenie NNW. Więcej w OWU.<br/><br/>Tylko INTER Tour 365 – obejmuje zwrot kosztów leczenia za granicą, NNW oraz odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym poza granicami kraju.

OC Dobrowolna HIV/WZW Ochrona Prawna Roczne ubezpieczenie turystyczne INTER Tour 365
OC Obowiązkowa
HIV/WZW
Ochrona Prawna
Roczne ubezpieczenie turystyczne INTER Tour 365

Tak Nie

Tak Nie Zaznacz jeżeli korzystasz ze sprzętu będącego własnością osób trzecich.

Zawód medyczny *

Jeżeli posiadasz dwa lub więcej zawodów zaznacz te, w ramach, których faktycznie udzielasz świadczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia zdrowotne udzielane w ramach kontraktu z NFZ

Zawód Medyczny
Asystentka dentystyczna

 

 

Diagnosta laboratoryjny

 

 

Dietetyk

 

 

Dogoterapeuta

 

 

Dyspozytor medyczny

 

 

Felczer

 

 

Fizjoterapeuta

 

 

Fizyk medyczny

 

 

Higienistka dentystyczna

 

 

Higienistka szkolna

 

 

Hipoterapeuta

 

 

Logopeda

 

 

Magister farmacji nie zestawiający leków recepturowych

 

 

Magister farmacji zestawiający leki recepturowe

 

 

Masażysta

 

 

Opiekun medyczny

 

 

Opiekunka dziecięca

 

 

Optometrysta

 

 

Optyk okularowy

 

 

Ortoptysta

 

 

Perfuzjonista

 

 

Podolog

 

 

Protetyk słuchu

 

 

Psycholog

 

 

Psycholog kliniczny

 

 

Psychoterapeuta

 

 

Ratownik medyczny

 

 

Salowa

 

 

Sanitariusz

 

 

Student / Praktykant

 

 

Technik analityki medycznej

 

 

Technik dentystyczny

 

 

Technik elektroradiolog

 

 

Technik farmaceutyczny nie zestawiający leków recepturowych

 

 

Technik farmaceutyczny zestawiający leki recepturowe

 

 

Technik optyk

 

 

Technik ortopeda

 

 

Technik protetyk

 

 

Technik radioterapii

 

 

Terapeuta zajęciowy

 

 

Tak Nie

Świadczenia zdrowotne udzielane poza kontraktem z NFZ

Zawód Medyczny Umowa cywilnoprawna/prywatna praktyka Umowa cywilnoprawna lub osoba fizyczna wykonująca działalnośc gospodarczą nie będąca Podmiotem Leczniczym. Umowa o pracę
Asystentka dentystyczna

 

 

 

 

Diagnosta laboratoryjny

 

 

 

 

Dietetyk

 

 

 

 

Dogoterapeuta

 

 

 

 

Dyspozytor medyczny

 

 

 

 

Felczer

 

 

 

 

Fizjoterapeuta

 

 

 

 

Fizyk medyczny

 

 

 

 

Higienistka dentystyczna

 

 

 

 

Higienistka szkolna

 

 

 

 

Hipoterapeuta

 

 

 

 

Logopeda

 

 

 

 

Magister farmacji nie zestawiający leków recepturowych

 

 

 

 

Magister farmacji zestawiający leki recepturowe

 

 

 

 

Masażysta

 

 

 

 

Opiekun medyczny

 

 

 

 

Opiekunka dziecięca

 

 

 

 

Optometrysta

 

 

 

 

Optyk okularowy

 

 

 

 

Ortoptysta

 

 

 

 

Perfuzjonista

 

 

 

 

Podolog

 

 

 

 

Protetyk słuchu

 

 

 

 

Psycholog

 

 

 

 

Psycholog kliniczny

 

 

 

 

Psychoterapeuta

 

 

 

 

Ratownik medyczny

 

 

 

 

Salowa

 

 

 

 

Sanitariusz

 

 

 

 

Student / Praktykant

 

 

 

 

Technik analityki medycznej

 

 

 

 

Technik dentystyczny

 

 

 

 

Technik elektroradiolog

 

 

 

 

Technik farmaceutyczny nie zestawiający leków recepturowych

 

 

 

 

Technik farmaceutyczny zestawiający leki recepturowe

 

 

 

 

Technik optyk

 

 

 

 

Technik ortopeda

 

 

 

 

Technik protetyk

 

 

 

 

Technik radioterapii

 

 

 

 

Terapeuta zajęciowy

 

 

 

 

Dotychczasowy przebieg ubezpieczenia Wybierz odpowiednią wartość dotyczącą szkodowości w ostatnich 3 latach. Uwzględnij wszystkie wypłaty odszkodowania i wartość roszczeń w niezakończonych sporach.

* pola wymagane

INTER Zawody Medyczne

Przelicz

0,00

PLN