Trwa ładowanie danych
Trwa zapisywanie danych

INTER Lekarz

Podaj jak najwięcej danych, żebyśmy mogli zaproponować najkorzystniejszą ofertę.
Kalkulator pozwoli dopasować polisę idealnie do Twoich potrzeb.

Pełna Ochrona – obejmuje obowiązkowe<br/>i dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ochronę prawną, ochronę HIV/ WZW oraz roczne ubezpieczenie turystyczne.<br/><br/>Tylko Ochrona Prawna – obejmuje ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej, telefoniczną Asystą Prawną m.in. porady prawne. Więcej w OWU.<br/><br/>Tylko Ochrona HIV/WZW – obejmuje refundację kosztów związanych z zakażeniem HIV/WZW oraz opcjonalnie ubezpieczenie NNW. Więcej w OWU.<br/><br/>Tylko INTER Tour 365 – obejmuje zwrot kosztów leczenia za granicą, NNW oraz odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym poza granicami kraju.

OC Dobrowolna HIV/WZW Ochrona Prawna Roczne ubezpieczenie turystyczne
INTER Tour 365
OC Obowiązkowa
HIV/WZW
Ochrona Prawna
Roczne ubezpieczenie turystyczne
INTER Tour 365

Tak Nie Zaznacz jeżeli masz praktykę zarejestrowaną w Izbie Lekarskiej.

Tak Nie Zaznacz jeżeli korzystasz ze sprzętu będącego własnością osób trzecich.

Tak Nie Zaznacz jeżeli udzielasz świadczeń w ramach medycyny estetycznej stomatologicznej. Pytanie nie dotyczy zabiegów kosmetycznych, jeżeli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Tak Nie Zaznacz jeżeli udzielasz świadczeń w ramach medycyny estetycznej. Pytanie nie dotyczy zabiegów kosmetycznych, jeżeli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Specjalizacje *

Jeżeli nie posiadasz specjalizacji, zaznacz tą, w ramach której udzielasz świadczeń.
Jeżeli posiadasz dwie lub więcej specjalizacji zaznacz te, w ramach, których faktycznie udzielasz świadczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia udzielane w ramach praktyki lekarskiej

Świadczenia udzielane w ramach praktyki lekarskiej w lecznictwie ambulatoryjnym *
Specjalizacja Gabinet prywatny i miejsce wezwania Inne miejsce
Alergologia

 

 

 

 

Anestezjologia i intensywna terapia

 

 

 

 

Angiologia

 

 

 

 

Audiologia i foniatria

 

 

 

 

Balneologia i medycyna fizykalna

 

 

 

 

Brak specjalizacji

 

 

 

 

Chirurgia dziecięca

 

 

 

 

Chirurgia klatki piersiowej

 

 

 

 

Chirurgia naczyniowa

 

 

 

 

Chirurgia ogólna

 

 

 

 

Chirurgia onkologiczna

 

 

 

 

Chirurgia plastyczna

 

 

 

 

Chirurgia stomatologiczna

 

 

 

 

Chirurgia szczękowo-twarzowa

 

 

 

 

Choroby płuc

 

 

 

 

Choroby wewnętrzne

 

 

 

 

Choroby zakaźne

 

 

 

 

Dermatologia i wenerologia

 

 

 

 

Diabetologia

 

 

 

 

Diagnostyka laboratoryjna

 

 

 

 

Endokrynologia

 

 

 

 

Epidemiologia

 

 

 

 

Farmakologia kliniczna

 

 

 

 

Gastroenterologia

 

 

 

 

Genetyka kliniczna

 

 

 

 

Geriatria

 

 

 

 

Ginekologia onkologiczna

 

 

 

 

Hematologia

 

 

 

 

Hipertensjologia

 

 

 

 

Immunologia kliniczna

 

 

 

 

Kardiochirurgia

 

 

 

 

Kardiologia

 

 

 

 

Kardiologia dziecięca

 

 

 

 

Lekarz dentysta bez specjalizacji bez ortod., protet.,imp.

 

 

 

 

Lekarz dentysta bez specjalizacji z ortod., protet.,imp.

 

 

 

 

Medycyna nuklearna

 

 

 

 

Medycyna paliatywna

 

 

 

 

Medycyna pracy

 

 

 

 

Medycyna ratunkowa

 

 

 

 

Medycyna rodzinna

 

 

 

 

Medycyna sportowa

 

 

 

 

Medycyna sądowa

 

 

 

 

Medycyna transportu

 

 

 

 

Medycyna tropikalna

 

 

 

 

Mikrobiologia lekarska

 

 

 

 

Nefrologia

 

 

 

 

Neonatologia

 

 

 

 

Neurochirurgia

 

 

 

 

Neurologia

 

 

 

 

Neurologia dziecięca

 

 

 

 

Neuropatologia

 

 

 

 

Okulistyka

 

 

 

 

Onkologia i hematologia dziecięca

 

 

 

 

Onkologia kliniczna

 

 

 

 

Ortodoncja

 

 

 

 

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

 

 

 

Otorynolaryngologia

 

 

 

 

Otorynolaryngologia dziecięca

 

 

 

 

Patomorfologia

 

 

 

 

Pediatria

 

 

 

 

Perinatologia

 

 

 

 

Periodontologia

 

 

 

 

Położnictwo i ginekologia (bez przyjmowania porodów)

 

 

 

 

Położnictwo i ginekologia (z przyjmowaniem porodów)

 

 

 

 

Praca w Pogotowiu Ratunkowym lub na SOR

 

 

 

 

Protetyka stomatologiczna

 

 

 

 

Psychiatria

 

 

 

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

 

 

 

Radiologia - diagnostyka obrazowa

 

 

 

 

Radioterapia onkologiczna

 

 

 

 

Rehabilitacja medyczna

 

 

 

 

Reumatologia

 

 

 

 

Seksuologia

 

 

 

 

Stażysta

 

 

 

 

Stomatologia dziecięca bez ortod., protet., imp.

 

 

 

 

Stomatologia dziecięca z ortod., protet., imp.

 

 

 

 

Stomatologia ogólna bez ortod., protet., imp.

 

 

 

 

Stomatologia ogólna z ortodoncją, protetyką, implantologią

 

 

 

 

Stomatologia zachowawcza z endodoncją bez ortod.,protet.,imp

 

 

 

 

Stomatologia zachowawcza z ortod., protet., imp.

 

 

 

 

Student / Praktykant

 

 

 

 

Toksykologia kliniczna

 

 

 

 

Transfuzjologia kliniczna

 

 

 

 

Transplantologia kliniczna

 

 

 

 

Urologia

 

 

 

 

Urologia dziecięca

 

 

 

 

Zdrowie publiczne (spec. Lekarska)

 

 

 

 

Zdrowie publiczne (spec.dentystyczna) z ortod., protet.imp.

 

 

 

 

Zdrowie publiczne(spec.dentystyczna) bez ortod.,protet.,imp.

 

 

 

 


Świadczenia udzielane w ramach praktyki lekarskiej w lecznictwie stacjonarnym i całodobowym *
Specjalizacja Szpital Inne miejsce
Alergologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Anestezjologia i intensywna terapia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Angiologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Audiologia i foniatria

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Balneologia i medycyna fizykalna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Brak specjalizacji

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Chirurgia dziecięca

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Chirurgia klatki piersiowej

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Chirurgia naczyniowa

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Chirurgia ogólna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Chirurgia onkologiczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Chirurgia plastyczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Chirurgia stomatologiczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Chirurgia szczękowo-twarzowa

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Choroby płuc

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Choroby wewnętrzne

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Choroby zakaźne

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Dermatologia i wenerologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Diabetologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Diagnostyka laboratoryjna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Endokrynologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Epidemiologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Farmakologia kliniczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Gastroenterologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Genetyka kliniczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Geriatria

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Ginekologia onkologiczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Hematologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Hipertensjologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Immunologia kliniczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Kardiochirurgia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Kardiologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Kardiologia dziecięca

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Lekarz dentysta bez specjalizacji bez ortod., protet.,imp.

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Lekarz dentysta bez specjalizacji z ortod., protet.,imp.

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Medycyna nuklearna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Medycyna paliatywna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Medycyna pracy

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Medycyna ratunkowa

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Medycyna rodzinna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Medycyna sportowa

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Medycyna sądowa

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Medycyna transportu

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Medycyna tropikalna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Mikrobiologia lekarska

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Nefrologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Neonatologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Neurochirurgia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Neurologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Neurologia dziecięca

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Neuropatologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Okulistyka

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Onkologia i hematologia dziecięca

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Onkologia kliniczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Ortodoncja

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Otorynolaryngologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Otorynolaryngologia dziecięca

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Patomorfologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Pediatria

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Perinatologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Periodontologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Położnictwo i ginekologia (bez przyjmowania porodów)

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Położnictwo i ginekologia (z przyjmowaniem porodów)

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Praca w Pogotowiu Ratunkowym lub na SOR

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Protetyka stomatologiczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Psychiatria

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Radiologia - diagnostyka obrazowa

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Radioterapia onkologiczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Rehabilitacja medyczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Reumatologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Seksuologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Stażysta

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Stomatologia dziecięca bez ortod., protet., imp.

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Stomatologia dziecięca z ortod., protet., imp.

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Stomatologia ogólna bez ortod., protet., imp.

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Stomatologia ogólna z ortodoncją, protetyką, implantologią

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Stomatologia zachowawcza z endodoncją bez ortod.,protet.,imp

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Stomatologia zachowawcza z ortod., protet., imp.

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Student / Praktykant

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Toksykologia kliniczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Transfuzjologia kliniczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Transplantologia kliniczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Urologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Urologia dziecięca

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Zdrowie publiczne (spec. Lekarska)

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Zdrowie publiczne (spec.dentystyczna) z ortod., protet.imp.

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Zdrowie publiczne(spec.dentystyczna) bez ortod.,protet.,imp.

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

Tak Nie Zaznacz jeżeli udzielasz świadczeń zdrowotnych także w oparciu o umowę<br/>o pracę lub umowę zlecenie jako osoba fizyczna (poza praktyką lekarską).

Świadczenia udzielane poza praktyką lekarską

Świadczenia udzielane w ramach lecznictwa ambulatoryjnego *
Specjalizacja Umowa cywilnoprawna/prywatna praktyka Umowa o pracę
Alergologia

 

 

 

 

Anestezjologia i intensywna terapia

 

 

 

 

Angiologia

 

 

 

 

Audiologia i foniatria

 

 

 

 

Balneologia i medycyna fizykalna

 

 

 

 

Brak specjalizacji

 

 

 

 

Chirurgia dziecięca

 

 

 

 

Chirurgia klatki piersiowej

 

 

 

 

Chirurgia naczyniowa

 

 

 

 

Chirurgia ogólna

 

 

 

 

Chirurgia onkologiczna

 

 

 

 

Chirurgia plastyczna

 

 

 

 

Chirurgia stomatologiczna

 

 

 

 

Chirurgia szczękowo-twarzowa

 

 

 

 

Choroby płuc

 

 

 

 

Choroby wewnętrzne

 

 

 

 

Choroby zakaźne

 

 

 

 

Dermatologia i wenerologia

 

 

 

 

Diabetologia

 

 

 

 

Diagnostyka laboratoryjna

 

 

 

 

Endokrynologia

 

 

 

 

Epidemiologia

 

 

 

 

Farmakologia kliniczna

 

 

 

 

Gastroenterologia

 

 

 

 

Genetyka kliniczna

 

 

 

 

Geriatria

 

 

 

 

Ginekologia onkologiczna

 

 

 

 

Hematologia

 

 

 

 

Hipertensjologia

 

 

 

 

Immunologia kliniczna

 

 

 

 

Kardiochirurgia

 

 

 

 

Kardiologia

 

 

 

 

Kardiologia dziecięca

 

 

 

 

Lekarz dentysta bez specjalizacji bez ortod., protet.,imp.

 

 

 

 

Lekarz dentysta bez specjalizacji z ortod., protet.,imp.

 

 

 

 

Medycyna nuklearna

 

 

 

 

Medycyna paliatywna

 

 

 

 

Medycyna pracy

 

 

 

 

Medycyna ratunkowa

 

 

 

 

Medycyna rodzinna

 

 

 

 

Medycyna sportowa

 

 

 

 

Medycyna sądowa

 

 

 

 

Medycyna transportu

 

 

 

 

Medycyna tropikalna

 

 

 

 

Mikrobiologia lekarska

 

 

 

 

Nefrologia

 

 

 

 

Neonatologia

 

 

 

 

Neurochirurgia

 

 

 

 

Neurologia

 

 

 

 

Neurologia dziecięca

 

 

 

 

Neuropatologia

 

 

 

 

Okulistyka

 

 

 

 

Onkologia i hematologia dziecięca

 

 

 

 

Onkologia kliniczna

 

 

 

 

Ortodoncja

 

 

 

 

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

 

 

 

Otorynolaryngologia

 

 

 

 

Otorynolaryngologia dziecięca

 

 

 

 

Patomorfologia

 

 

 

 

Pediatria

 

 

 

 

Perinatologia

 

 

 

 

Periodontologia

 

 

 

 

Położnictwo i ginekologia (bez przyjmowania porodów)

 

 

 

 

Położnictwo i ginekologia (z przyjmowaniem porodów)

 

 

 

 

Praca w Pogotowiu Ratunkowym lub na SOR

 

 

 

 

Protetyka stomatologiczna

 

 

 

 

Psychiatria

 

 

 

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

 

 

 

Radiologia - diagnostyka obrazowa

 

 

 

 

Radioterapia onkologiczna

 

 

 

 

Rehabilitacja medyczna

 

 

 

 

Reumatologia

 

 

 

 

Seksuologia

 

 

 

 

Stażysta

 

 

 

 

Stomatologia dziecięca bez ortod., protet., imp.

 

 

 

 

Stomatologia dziecięca z ortod., protet., imp.

 

 

 

 

Stomatologia ogólna bez ortod., protet., imp.

 

 

 

 

Stomatologia ogólna z ortodoncją, protetyką, implantologią

 

 

 

 

Stomatologia zachowawcza z endodoncją bez ortod.,protet.,imp

 

 

 

 

Stomatologia zachowawcza z ortod., protet., imp.

 

 

 

 

Student / Praktykant

 

 

 

 

Toksykologia kliniczna

 

 

 

 

Transfuzjologia kliniczna

 

 

 

 

Transplantologia kliniczna

 

 

 

 

Urologia

 

 

 

 

Urologia dziecięca

 

 

 

 

Zdrowie publiczne (spec. Lekarska)

 

 

 

 

Zdrowie publiczne (spec.dentystyczna) z ortod., protet.imp.

 

 

 

 

Zdrowie publiczne(spec.dentystyczna) bez ortod.,protet.,imp.

 

 

 

 


Świadczenia udzielane w ramach lecznictwa stacjonarnego i całodobowego * Świadczenia zdrowotne wykonywane na rzecz pacjenta przyjętego do zakładu opieki zdrowotnej (szpitala, zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjo-opiekuńczego, zakładu rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium).
Specjalizacja Umowa cywilnoprawna/prywatna praktyka Umowa o pracę
Alergologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Anestezjologia i intensywna terapia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Angiologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Audiologia i foniatria

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Balneologia i medycyna fizykalna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Brak specjalizacji

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Chirurgia dziecięca

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Chirurgia klatki piersiowej

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Chirurgia naczyniowa

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Chirurgia ogólna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Chirurgia onkologiczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Chirurgia plastyczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Chirurgia stomatologiczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Chirurgia szczękowo-twarzowa

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Choroby płuc

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Choroby wewnętrzne

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Choroby zakaźne

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Dermatologia i wenerologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Diabetologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Diagnostyka laboratoryjna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Endokrynologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Epidemiologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Farmakologia kliniczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Gastroenterologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Genetyka kliniczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Geriatria

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Ginekologia onkologiczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Hematologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Hipertensjologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Immunologia kliniczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Kardiochirurgia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Kardiologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Kardiologia dziecięca

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Lekarz dentysta bez specjalizacji bez ortod., protet.,imp.

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Lekarz dentysta bez specjalizacji z ortod., protet.,imp.

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Medycyna nuklearna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Medycyna paliatywna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Medycyna pracy

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Medycyna ratunkowa

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Medycyna rodzinna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Medycyna sportowa

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Medycyna sądowa

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Medycyna transportu

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Medycyna tropikalna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Mikrobiologia lekarska

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Nefrologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Neonatologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Neurochirurgia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Neurologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Neurologia dziecięca

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Neuropatologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Okulistyka

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Onkologia i hematologia dziecięca

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Onkologia kliniczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Ortodoncja

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Otorynolaryngologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Otorynolaryngologia dziecięca

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Patomorfologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Pediatria

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Perinatologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Periodontologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Położnictwo i ginekologia (bez przyjmowania porodów)

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Położnictwo i ginekologia (z przyjmowaniem porodów)

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Praca w Pogotowiu Ratunkowym lub na SOR

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Protetyka stomatologiczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Psychiatria

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Radiologia - diagnostyka obrazowa

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Radioterapia onkologiczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Rehabilitacja medyczna

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Reumatologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Seksuologia

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Stażysta

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Stomatologia dziecięca bez ortod., protet., imp.

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Stomatologia dziecięca z ortod., protet., imp.

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Stomatologia ogólna bez ortod., protet., imp.

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Stomatologia ogólna z ortodoncją, protetyką, implantologią

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Stomatologia zachowawcza z endodoncją bez ortod.,protet.,imp

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Stomatologia zachowawcza z ortod., protet., imp.

 

 

  Zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum, sanatorium.

 

 

 

Student / Praktykant